Günümüz ticaret arenasında gerek uluslararası gerekse lokal ticaret gün geçtikçe rekabet ortamının arttığı ve firmaların varlıklarını sürdürebilmek adına kıyasıya rekabet ortamlarına gireceği ve maliyetlerini azaltmak adına bir çok yolu deneyeceği bir ortam vardır. Bu bağlamda işletmelerin maliyet kalemlerini azaltmak noktasında en önemli çalışmalarından birisi Lojistik ve lojistiğin planlanmasıdır . Lojistik …

READ MORE

Gümrük Birliği Süreci ve Türkiye Ticaretine Etkileri nelerdir ? Türkiye ve dünya üzerinde teknolojik ve ekonomik gelişmeler son yıllarda olağanca hızıyla devem etmektedir. Globalleşmenin getirdiği rekabet ve dünya üzerinde ihtiyaçları her geçen gün büyütülen tüketim toplumları ve bu bağlamda şirketlerin hayatta kalabilmek adına Pazar paylarını büyütme çalışmaları dünya konjonktürünün şu …

READ MORE

Ülkesel bir ekonominin gelişebilmesi, dünya ekonomileri ile ilişkilerini şekillendirme nedenleri ve dünya üzerinde yer edinebilmesi için gereksinimleri aşağıdaki şekillerde açıklanabilir. Dış ticarete ihtiyaç duyulmasının ana nedenleri ülkesel üretimin ülke dışına taşınarak pazarlanabilmesi, ve bir diğeri de ülke üretiminin gerekli desteği alamamasından veya üretim kıtlığından kaynaklı ( ithalat) olarak tanımlanabilir Dünya …

READ MORE

Günümüzde uluslararası ticaret arenasında, düzenlenmesi en zor işlerden biriside Üretim yönetimidir.. Uluslararası kalite normlarında ürün üretimi, en uygun hammaddenin kullanılması, bu hammaddenin en uygun tedariki konusunda yönlendirmeler, üretim sırasında tüm testlerin ve kontrollerin yapılması, yükleme öncesindeki tüm testlerin yapılması ve yükleme onayının verilmesi, üretim yapan fabrikanın en doğru şekilde yönlendirilmesi …

READ MORE

Geçtiğimiz yıllar içeresinde yani son 20-30 yıllık internet teknolojileri gelişimini analiz ettiğimizde fiziki (somut) bir dünyadan sayısal yani analitik bir dünyaya doğru gidiş vardır . Bu sayısal lık ise dijitalleşen dünya olarak ifade edilmektedir.Bulunduğumuz yüzyıl ortalarına doğru, bu sürecin fazlasıyla hızlanacağı ve verilecek hiç bir komutun klavyeler aracılığı ile olmayacağından …

READ MORE

Amerika, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğine sahiptir .Bu özelliğin yanı sıra yabancı sermaye kaynağı ve barınağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için hedef pazardır. 300 milyonu aşan nüfusu ve 18 trilyon USD üzeri GSYH’si ile dünya ekonomisini doğrudan etkileme gücüne sahip belirleyici bir ekonomidir. Serbest …

READ MORE

Günümüzde Çin kendisine özel bir sosyalist rejim uygulamaktadır. Her çalışana eşit ücret değil çok çalışana daha fazla ücretin verildiği bir system geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1978 yılıyla birlikte Çin’de çeşitli reformlar geliştirilerek, devlet teşekküllerine özerklik verilmiş, çalışmayı ve verimi arttırıcı prim uygulaması getirilmiş, çalışanlar arasında daha sıkı bir işbirliği kurmak için çeşitli …

READ MORE

Avrupa birliği üyesi ülkeler ve avrupa devletlerinde son yıllarda çok ayyuka çıkmamaklla ve çıkartılmak istenmemekle birlikte ciddi bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Üstü kapalı yaşanan kriz,ülke liderleri ve ülke yönetim politikaları ve serbesst ticaret anlaşmaları gibi çalışmalarla aşılmaya çalışılıyor ve durağan olan ekonomi bir takım yeni düzenlemelerle canlandırılmaya çalışılıyor . Avrupa …

READ MORE

Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum bırak kısmından ekleyebilirsiniz.

READ MORE

Aşağıdaki tüm linkler tüm Tuncay Akyol sosyal medya hesapları konusunda takipçilerini bilgilendirmek amaçlı paylaşılmıştır. http://www.tuncayakyol.com/ https://www.facebook.com/tuncayakyolofficial/ https://twitter.com/TAkyolofficial http://interkron.com/ https://www.facebook.com/interkrononline/ https://twitter.com/interkron/ http://www.maximedmarketleri.com/ https://www.facebook.com/maximedsaglikmarketleri/ http://www.maksimedsaglik.com/ https://www.facebook.com/maximedsaglikmarketleri/ https://www.linkedin.com/in/tuncay-akyol-a1aa5018 https://www.youtube.com/channel/UCmvOdN_PXnZGnx-zv96c5ng   K.Bakalköy Mah. Merdiven Sok No: 3A Ataşehir -İstanbul www.tuncayakyol.com – tuncay.akyol@tuncayakyol.com T: 00 90 216 576 80 37 -F: 00 90 216 576 …

READ MORE