HomeEkonomi

ÇİNDE YATIRIM YAPMANIN İNCELİKLERİ 1,3 milyar nüfusa ne satsam alır’ demek yanlış, malı Çinlinin ayağına götürün Ucuz işgücü ve hammadde bolluğu sebebiyle dünya ticaretinin merkezi, Batı ülkelerinden Asya ve Pasifik ülkelerine kayıyor. Bu değişimin dinamosu ise Çin. Uzakdoğu devi ürettiği ucuz ürünlerle bir yandan yerli firmaların korkulu rüyası haline gelirken, …

READ MORE

Amerika, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğine sahiptir .Bu özelliğin yanı sıra yabancı sermaye kaynağı ve barınağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için hedef pazardır. 300 milyonu aşan nüfusu ve 18 trilyon USD üzeri GSYH’si ile dünya ekonomisini doğrudan etkileme gücüne sahip belirleyici bir ekonomidir. Serbest …

READ MORE

Günümüzde Çin kendisine özel bir sosyalist rejim uygulamaktadır. Her çalışana eşit ücret değil çok çalışana daha fazla ücretin verildiği bir system geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1978 yılıyla birlikte Çin’de çeşitli reformlar geliştirilerek, devlet teşekküllerine özerklik verilmiş, çalışmayı ve verimi arttırıcı prim uygulaması getirilmiş, çalışanlar arasında daha sıkı bir işbirliği kurmak için çeşitli …

READ MORE

Avrupa birliği üyesi ülkeler ve avrupa devletlerinde son yıllarda çok ayyuka çıkmamaklla ve çıkartılmak istenmemekle birlikte ciddi bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Üstü kapalı yaşanan kriz,ülke liderleri ve ülke yönetim politikaları ve serbesst ticaret anlaşmaları gibi çalışmalarla aşılmaya çalışılıyor ve durağan olan ekonomi bir takım yeni düzenlemelerle canlandırılmaya çalışılıyor . Avrupa …

READ MORE