HomeEkonomiÇin Ekonomisi ve YatırımÇin Dünyanın Süper Güçlerinden Biridir ..

Çin Dünyanın Süper Güçlerinden Biridir ..

Günümüzde Çin kendisine özel bir sosyalist rejim uygulamaktadır. Her çalışana eşit ücret değil çok çalışana daha fazla ücretin verildiği bir system geliştirilmeye çalışılmaktadır.

1978 yılıyla birlikte Çin’de çeşitli reformlar geliştirilerek, devlet teşekküllerine özerklik verilmiş, çalışmayı ve verimi arttırıcı prim uygulaması getirilmiş, çalışanlar arasında daha sıkı bir işbirliği kurmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Bugün Çin’de yabancılar dahil tüm girişimcilere yatırım olanakları sağlanmaktadır. Çin nüfusunun halen %70’i tarımla uğraşmakta ve verim her geçen gün artmaktadır.

Çin’in ekonomik gelişiminin kökeninde ‘’ferdi yatırımlara ‘’ verilen destek ve sağlanan imkanlar yatmaktadır.Çin’de kendi tarımlarının üretimini yapan kuruluşlar %32 seviyesindedir .Sanayi üretimi ise büyük bir ivme kat ederek büyümekte ve %54 ler seviyesine ulaş maktadadır.

Kişi başına düşen milli gelir bir çok kaynağa göre 2500 USD civarında olsa da bazı şeyleri rakamlarla anlatmak çok mümkün değildir. Birçok eyalette bu gelir 400 USD seviyesindedir. Buda aradaki farkı ve ivme gösteren gelişmeyi tüm açıklığı ile anlatmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyetinde beş yıldızlı oteller, fabrikalar, ve yatırım sektörleri ve yani yatırımlar ile zenginler ülkesi halini almaktadır.Küçük yönetim birimlerine daha fazla özerklik tanınarak yatırımlar büyütülmekte ve ekonominin gelişimine fayda sağlanarak, teşvikler daha da arttırılmaktadır.

Tuncay AKYOL

Tuncay.akyol@tuncayakyol.com

Previous post
Avrupa Birliği ve AB Devletlerinin Ekonomik Krizi..
Next post
ABD Ekonomisi Süper Güç mü ? ve Dünya Üzerinde Belirleyici midir.?

No Comment

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir