HomeVitrinDış Ticaret Dünya Ülkeleri İçin Neden Önemlidir ?

Dış Ticaret Dünya Ülkeleri İçin Neden Önemlidir ?

dış ticaret 2 _Fotor2

Ülkesel bir ekonominin gelişebilmesi, dünya ekonomileri ile ilişkilerini şekillendirme nedenleri ve dünya üzerinde yer edinebilmesi için gereksinimleri aşağıdaki şekillerde açıklanabilir.
Dış ticarete ihtiyaç duyulmasının ana nedenleri ülkesel üretimin ülke dışına taşınarak pazarlanabilmesi, ve bir diğeri de ülke üretiminin gerekli desteği alamamasından veya üretim kıtlığından kaynaklı ( ithalat) olarak tanımlanabilir
Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerdeki fiyat farklılıkları, ekonomik dengesizlikler dış ticarete ihtiyaç duyulmasının ana nedenlerinden biri olarak tanımlanabilir.

Sanayi devrimi öncesinde , ülke ekonomilerinin temel konusu üretim kapasitesinin nasıl arttırılacağı iken sanayileşme hareketleri ile yeni pazarlar bulmak, uluslararası pazarların genişletilmesi ve ekonomi üretiminin fazlasının nasıl tüketileceği temel bir sıkıntı halini alarak dış ticarete girilmesi konusunda zorunluluk haline gelmiştir .
Yerli üretim yetersizliği ise sanayileşme devrimindeki süreci tamamlayamamış ülkelerin ortak sorunudur . Bu ekonomiler ithalatlar yaparak talepleri karşılamakta, güçlü oldukları konularda ihracatlar yaparak dış ticaret açığını dengeleme yollarını aramaktadır.

Üretimlerdeki farklılaşmalar ise çeşitli ülkelerin ürettiği ürünlere kattığı değerle yakından ilgilidir. Ürüne eklenen değer , dış görünüş farklılıklar ve fonksiyonel ayrıcalıklar ürünlere olan uluslararası talepleri belirleyerek dünya ekonomisi için yerlerini saptamaktadır.

Uluslararası arenalardaki fiyat farklılıkları başata bahsedildiği gibi, ülkelerin ekonomik durumları, üretim kapasiteleri ve sanayileşme hareketlerindeki seviyeleri ile ortaya çıkmaktadır . En yüksek kalitede ürünü, en uygun maliyetlerde üreten ve üretim kapasitelerini her geçen gün arttıran ekonomiler hiç şüphe yok ki, başarılı ekonomiler arasında yerlerini almaktadır.

Previous post
Üretim Yönetimi ne demektir ?
Next post
Gümrük Birliği Süreci ve Türkiye Ticaretine Etkileri nelerdir ?

No Comment

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir