HomeGenel

Tuncay AKYOL, uluslararası pazarlarda sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve altyapısını, OEM üretim yapan veya kendi markalarını oluşturmuş üretici firmaların ürünlerini tüm dünyaya pazarlayarak, olmak istenilen tüm pazarlarda gerekli stratejileri oluşturarak, gerekli kontakları sağlayarak en verimli şekilde paylaşmaktadır. Tuncay AKYOL, temsilci ofisleri vasıtasıyla gerekli satış pazarlama organizassyonlarını oluşturularak, üretici firmaların …

READ MORE

ÜRETİM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI  Günümüzde uluslararası ticaret arenasında, düzenlenmesi en zor işlerden biriside üretim yönetimidir.. Uluslararası kalite normlarında ürün üretimi, en uygun hammaddenin kullanılması, bu hammaddenin en uygun tedariki konusunda yönlendirmeler, üretim sırasında tüm testlerin ve kontrollerin yapılması, yükleme öncesindeki tüm testlerin yapılması ve yükleme onayının verilmesi, üretim yapan fabrikanın en …

READ MORE